Thi công hệ thống cấp đông nguyên trái sầu riêng tại Gia Lai

Phương pháp cấp đông sầu riêng nguyên quả ( trái ) là cách bảo quản tiên tiến và được lựa chọn khá nhiều trong việc bảo quản sầu riêng.